Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Formulier voor herroeping

 
Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
  • AtotZ webshops
[ Kasteleinenkampweg 10 5222AX 's-Hertogenbosch]
[ klantenservice@perfectfitautomotive.nl ]
 
  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 
  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 
  • [Naam consumenten(en)]
 
  • [Adres consument(en)]
 
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.